Mielec, ul. Zygmuntowska 3

e-mail: zlobekmielec@gmail.com

Zadzwoń: +48  698 615 271 

Bezpieczeństwo

Na pierwszym miejscu

Niepubliczny Żłobek „Szczęśliwe dziecko” działa na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonej przez prezydenta miasta Mielca, z dnia. 02.04.2013 r.

Pomieszczenia i wyposażenie Niepublicznego Żłobka „Szczęśliwe dziecko” spełniają wszystkie wymogi określone prawem.

Opiekę nad grupą dzieci sprawuje 4 lub 5 osób z kwalifikacjami określonymi w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.

Dla bezpieczeństwa naszych podopiecznych zainstalowany jest system monitoringu w każdej Sali.

Wieloletnie doświadczenie naszych placówek w opiece nad dziećmi w każdym wieku, daje gwarancję bezpieczeństwa i najwyższej jakości usług.

Do pobrania wpis do ewidencji